Welkom op de website van Schermkring Lafayette. Schermkring Lafayette is in 2008 als een feitelijke vereniging opgericht met als doel het beoefenen van de schermsport. Met onze schermkring beogen wij het recreatief schermen in een sportieve en kameraadschappelijke sfeer. De schermsport is een boeiende sport waarin fysieke gesteldheid, technisch kunnen en tactische overwegingen van belang zijn om je tegenstander te kunnen verslaan. Het gaat erom de tegenstander symbolisch te treffen zonder deze te verwonden. Veel succes! Op zoek naar nieuwe schermers! Kijk hieronder naar de promo video van de Vlaamse Schermbond.   © Schermkring Lafayette 2011 - 2019